در یک سالی که من سعادت دوستی با سعید رو داشتم صدها چیز ازو یاد گرفتم

اینها قسمت کوچکی از اوناست

 

sidkaz

                                                                                              اولا میگوید

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی          که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی 

تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد        دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی

                                                                                                     همچنین

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت         باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود

-Links by Saied Jaan –

اول از همه 

  شاهکارسفرنامه دیدار صادق هدایت 

 

Farsi Links:      

درباره آرش نراقی             دکتر آرش نراقی – خدا، ذهن و ادبیات

عبدالکریم سروش تعریف روشنفکری دینی و دلیل ضرورت شناخت دین توسط روشنفکران

Iranian Music:  Homayoun Shajarian   Mohammad Reza Lotfi   Rana Farhan  Ever Shining Suns (Amazing)

Iranian Poetry:  Hafez 1     بحر در کوزه (اودیوفایل دانلود)     از این اوستا  

Taoism:  Tao 1   Tao 2   Tao 3   Tao 4   Tao 5

Science/Tech:  Worldview Telescope    Is our universe the only universe    Love and Power (Man and Machines BBC)  Lucid Dreaming by Robert Waggoner

Wikiepedia and Suggested Books: Az Orshalim Ta Orshalim   Faith, Fortitude and Fear   World’s Religions  Huston Smith  Bhagavad Gita

Shackelton

Taken from SAMx Nights Session 2.  The Shackelton Whiskey uncovered in Antarctica. Talk by Naser Manesh (4).  Nasser Sheikhzadegan (1), Bijan Mottahedan (2), Khode Agha (Center 3), and Farzad Mobin (eenham khode bande) (5)